Още опции за търсене
Още опции за търсене
Още опции за търсене
Разширено търсене
Още опции за търсене
намерихме 0 резултати
Резултати от търсенето

Услуги

JHOME ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ПЪЛНА КОНСУЛТАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ.

Консултацията е безплатна, но държим на лична среща с Вас!

Вие можете да решите дали желаете да се възползвате от пълния пакет от услуги, които ние предлагаме за всеки тип сделка.

ЗА ПРОДАВАЧИТЕ/НАЕМОДАТЕЛИТЕ НА ИМОТИ, клиенти на JHOME ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • анализ на състоянието на пазара на недвижими имоти към момента на постъпване на офертата, като това включва оценяване на конкурентната среда по критерии, съпоставими с Вашия имот;
 • спомагаме за определяне на справедлива пазарна цена на предлагания имот, която да позволи бързата му реализация. Правилното позициониране на пазара ще Ви помогне да сключите сделка при възможно най – добри условия и в подходящ срок;
 • осигурява експертна оценка на недвижими имоти;
 • предоставя редовна информация за движението на имота на пазара, както и точна обратна връзка с потенциалните купувачи/наематели;
 • изготвяне на маркетингова стратегия за постигане на по – голяма ефективност от предлагането и достигане до повече потенциални клиенти;
 • осигурява съдействие за пълната юридическа обезпеченост на сделката;
 • осигурява присъствие на свой представител до момента на въвода във владение;

 

ЗА КУПУВАЧИТЕ/НАМАТЕЛИТЕ НА ИМОТИ, КЛИЕНТИ НА JHOME ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • предоставя информация за състоянието на пазара към момента на подаване на търсенето, като се съобразяваме с поставените критерии;
 • предлага имоти, отговарящи в най – голяма степен на посоченото търсене;
 • организира огледи на избраните от купувача /наемателя/ имоти;
 • съдейства в преговорите за постигане на консенсус по основните условия на сделката;
 • за купувачите предлага консултации с кредитен експерт за най-изгодните към момента условия на всички банки;
 • спомага за осъществяването на проверка на документите на избрания имот и осигурява правна зашита и оформление на документите, необходими за осъществяване на сделка;

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ:

ЗАКУПИЛИ СТЕ ИМОТ С ЦЕЛ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ НЯМАТЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА ПРЕДЛАГАНИЯ ОТ ВАС ИМОТ. МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА JHOME ЗА:

 • чрез партньор на фирмата, съдейства за довършителни и ремонтни дейности;
 • изготвя интериорни визуализации в зависимост от търсения тип клиенти.
 • Съдействие при обзавеждането и презентирането на имота;
 •  цялостното управление и поддръжка на предлагания имот;
 • оформление на всички документи, подаване на декларации и т.н.

 

„ДЖЕЙ ХОУМ“ ЕООД постоянно обогатява своите услуги. Попитайте, Вашия консултант за най – новите възможности, които Ви предлагаме!

 • Търсене

  Още опции за търсене
 • Възстановяване на паролата