Още опции за търсене
Още опции за търсене
Още опции за търсене
Разширено търсене
Още опции за търсене
намерихме 0 резултати
Резултати от търсенето

Какво означава депозитът?

Публикуван от admin на 10.10.2017
| 0

Всеки клиент – купувач е запознат, че когато се спре на даден имот следва да го депозира. По този начин той заявява сериозния си интерес и желание за покупка.

Депозитът има няколко функции:

 • да даде време за провеждане на преговори по условията на покупката;
 • да даде време да се изготви договор, с който да се запознаят страните по сделката;
 • да се подготвят необходимите документи, доказващи собствеността на имота;
 • да се позволи на купувачът да организира времето си и финансовите си ресурси за предстоящата сделка;
 • за периода на депозита имотът се спира от продажба и се пази за съответния клиент.

Когато използвате професионален консултант той ще задържи депозита в агенцията и няма да го предаде на продавача до момента на сключване на договора за покупко – продажба.

Тази защита е необходима понеже е възможно продавачите да задържат депозитите, независимо дали  е постигнат консенсус между страните по сделката.

Воденето на преговори не е лека задача и всеки консултант минава през продължително обучение и изхожда от познанията си за пазара и опита си при договаряне на условията. Консултантът може да прецени кои искания са основателни и кои не.


При неуспешни преговори, консултантът ще Ви върне парите!

Депозитът задължително се връща на клиента, ако:

 • върху имота са открити каквито и да било тежести или върху него са предявени други вещни права;
 • ако продавачът не може да докаже, че е единственият собственик на имота;
 • ако не са постигнати условията, които са били първоначално поставени като задължителни от купувача;
 • ако представеният договор за покупко – продажба не защитава равноправно продавача и купувача или противоречи на законодателството на Република България.

Често брокерите биват обвинявани, че не връщат заплатената като депозит сума. Това има валидност само при условията,които предварително са посочени на клиента купувач. Когато един брокер преговаря по дадена сделка с този депозит, то той залага името си и това на агенцията, за която работи „на карта” и гарантира, че ако се получат дадени условия ще има покупко – продажба. В някои случаи клиентите променят изискванията си с цел да провалят сделката по различни причини и поставят неизпълними условия, понякога и в крайната фаза на преговорите.

Ако са постигнати условията на клиента, посочени в споразумението за депозит и предложеният договор за покупко-продажба защитава клиента, съгласно българското законодателство и осигурява предварително исканите от клиента условия, то клиентът не може да претендира за предоставените пари като депозит.

Резултатът от неоправдан отказ на купувача е следният:

 • консултантът се е компрометирал пред продавачите, които са се съгласили на първоначално поставените условия по сделката;
 • за периода на депозита имотът е спрян от продажба и това води до пропуснати  ползи, както за продавача, така  и за консултанта;
 • често клиентите не осъзнават извършената работа по сделката, ако тя не се е осъществила по тяхна вина. Всеки, който работи следва да получи възнаграждение или компенсация;
 • в някои случаи до момента на този неоправдан отказ консултантът е извършил и допълнителни разходи, като такива са за юридическа консултация, подготовка на документация и други.

Автор: Юлия Хвърчилкова

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде видим.

 • Търсене

  Още опции за търсене
 • Възстановяване на паролата