Още опции за търсене
Още опции за търсене
Още опции за търсене
Разширено търсене
Още опции за търсене
намерихме 0 резултати
Резултати от търсенето

Лични данни

  1. Настоящият документ дава информация по какъв начин се събира и обработва информацията за посетителите на сайта jhome.bg, собственост на „ДЖЕЙ ХОУМ “ ЕООД, ЕИК 204580691, адрес гр. Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 33

Моля, прочетете тази декларация за поверителност, преди да използвате сайта или да изпратите лична информация. Чрез използването на сайта jhome.bg приемате практиките, описани в тази политика за поверителност. Тези практики могат да бъдат променени, но всички промени ще бъдат публикувани и промените ще се отнасят само за дейности и информация, които ще продължат.

Забележка: Практиките за поверителност, изложени в тези правила за поверителност, са само за този уеб сайт. Ако препратите към други уеб сайтове, моля, прегледайте правилата за поверителност, публикувани на тези сайтове.

  1. „ДЖЕЙ ХОУМ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“, с идентификационен номер 429196, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
  2. „ДЖЕЙ ХОУМ“ ЕООД може да събира персонална идентификационна информация от Потребителите по различни начини във връзка с дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на сайта jhome.bg. Потребителите могат да посещават jhome.bg анонимно. Ние ще събираме персонална идентификационна информация от Потребителите, само ако доброволно ни предоставят тази информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят информация за лична идентификация, но това може да доведе до ограничения в използваните функционалности, свързани със сайта jhome.bg.
  3. Личните данни са информация, която служи за идентификация на потребителите на сайта, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. Събраната информация ще се ползва за целите на техническото управление на сайта jhome.bg, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация, маркетинг или за обща комуникация с Потрбителите на сайта съгласно Общите условия.
  4. „ДЖЕЙ ХОУМ“ ЕООД може да използва Вашата информация с цел подобряване и развиване на предлаганите услуги.
  5. „ДЖЕЙ ХОУМ“ ЕООД, няма право да търгува с предоставените от потребителите на сайта лични данни. Взети са всички мерки, съгласно политиката за сигурност на „ДЖЕЙ ХОУМ“ ЕООД, за опазване на предоставената лична информация от неправомерен достъп, загуба или унищожаване.

 

  • Търсене

    Още опции за търсене
  • Възстановяване на паролата