Още опции за търсене
Още опции за търсене
Още опции за търсене
Разширено търсене
Още опции за търсене
намерихме 0 резултати
Резултати от търсенето

Ценоразпис

За допълнителна информация, услуги и договаряне, свържете се с нас. Подробно услугите са вписани в Договор за посредничество и техният обем зависи от вида му.

УСЛУГА ЦЕНА
Посредничество при продажба на недвижим имот

–          Стандартен договор

–          Ексклузивен договор

3% на база договорената продажна цена при подписване на предварителен договор за покупко – продажба
Посредничество при покупка на недвижим имот 3% на база договорената продажна цена при подписване на предварителен договор за покупко – продажба
Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот

–          Стандартен договор

–          Ексклузивен договор

50% от месечния наем при сключване на договор за наем
Посредничество при наемане на недвижим имот 50% от месечния наем при сключване на договор за наем
Изваждане на документи за осъществяване на  покупко – продажба, без наличието на договор за посредничество 250лева
Изготвяне на анекс за прекратяване или удължаване на договор за наем без присъствие на брокер при подписването му 20 лева
Изготвяне на анекс за прекратяване или удължаване на договор за наем в присъствие на брокер при подписването му 30лева
Изготвяне на приемо – предавателен протокол  при прекратяване на наемни взаимоотношения 30лева
Изготвяне на договор за наем, без осъществено посредничество. 35 лева
Управление на имоти – Пакет „Стандарт“/Пакет „Екстра“ 7% от месечния наем/15% от месечния наем

Всички цени са обявени без такса за техния превод.

  • Търсене

    Още опции за търсене
  • Възстановяване на паролата